• English

Tin thị trường

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống rửa tiền

Chiều 02/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo.

cong-bo-lenh-cua-chu-tich-nuoc-ve-luat-phong-chong-rua-tien

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống rửa tiền

Tham dự họp báo có đồng chí Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); đồng chí Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Đặng Hoàng An – Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngần – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng đông đảo phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Mở đầu buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền. Đây là những luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Trong đó, ngày 15/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 (sau đây gọi là Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2023, thay thế Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012.

cong-bo-lenh-cua-chu-tich-nuoc-ve-luat-phong-chong-rua-tien

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Lệnh của Chủ tịch nước

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Được xây dựng trên quan điểm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống rửa tiền, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 cũng kế thừa các quy định vẫn còn phù hợp của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, khắc phục các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 cũng tham khảo, cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

cong-bo-lenh-cua-chu-tich-nuoc-ve-luat-phong-chong-rua-tien

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cũng giới thiệu tại họp báo về các nội dung mới cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Theo đó, với kết cấu gồm 04 Chương, 66 Điều, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 giảm 01 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012.

Luật bao gồm các nội dung về: (i) đối tượng báo cáo, (ii) hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, (iii) quy định về đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo về rửa tiền, (iv) quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, (v) trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ về phòng, chống rửa tiền, (vi) về thực hiện thu thập, xử lý, phân tích, trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền và áp dụng các biện pháp tạm thời, (vii) về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong phòng, chống rửa tiền và (viii) về điều khoản thi hành.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt ra vấn đề về sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số với sự xuất hiện của nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại sẽ tiếp tục phát sinh các hoạt động có nguy cơ bị lạm dụng để rửa tiền… Vì vậy, Luật Phòng, chống rửa tiền có các quy định để đảm bảo phòng, chống rửa tiền đối với những hoạt động này hay không?

Trả lời câu hỏi này, Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN Tạ Quang Đôn cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã có các quy định bao quát được các hoạt động phát sinh trong tương lai. Cụ thể, khoản 3 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền đã có quy định giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo ngoài các hoạt động cụ thể được quy định tại Luật sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 7 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 cũng đã bổ sung quy định việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện đối với cả hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền. Các quy định này sẽ tạo cơ sở để các cơ quan quản lý rà soát, đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền đối với các hoạt động mới phát sinh để đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung thêm hoạt động của đối tượng báo cáo, tạo sự chủ động và đảm bảo quy định của Luật theo kịp tình hình thực tiễn.

cong-bo-lenh-cua-chu-tich-nuoc-ve-luat-phong-chong-rua-tien

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tạ Quang Đôn trả lời các câu hỏi của phóng viên tại họp báo

Về kế hoạch triển khai để đảm bảo Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ 01/3/2023, Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN Tạ Quang Đôn cho biết, NHNN đang phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó, đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, dự kiến sẽ có 03 văn bản quy định chi tiết: 01 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và 01 Thông tư của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Ông Tạ Quang Đôn cho biết thêm, NHNN đang phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành các văn bản quy định chi tiết theo trình tự, thủ tục rút gọn. Hiện nay, NHNN đã xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết Luật và đang tổ chức lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản này, đảm bảo thời hạn ban hành để các văn bản này có hiệu lực cùng thời điểm của Luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank