• English

Tin thị trường

Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

(Chinhphu.vn) – Theo thông tin được Tổng Cục Thống kê công bố tại Họp báo Công bố sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 diễn ra ngày 19/1, trong cơ cấu doanh thu năm 2016, các doanh nghiệp (DN) tư nhân đạt doanh thu cao nhất với 9,67 triệu tỷ đồng, tiếp đến là khu vực DN FDI và thấp nhất là DNNN tạo ra 2,88 triệu tỷ đồng doanh thu.
(Chinhphu.vn) – Theo thông tin được Tổng Cục Thống kê công bố tại Họp báo Công bố sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 diễn ra ngày 19/1, trong cơ cấu doanh thu năm 2016, các doanh nghiệp (DN) tư nhân đạt doanh thu cao nhất với 9,67 triệu tỷ đồng, tiếp đến là khu vực DN FDI và thấp nhất là DNNN tạo ra 2,88 triệu tỷ đồng doanh thu.

DN tư nhân tạo ra doanh thu nhiều nhất

Tính đến 1/1/2017 cả nước có 518.000 DN thực tế đang tồn tại, tăng 176.000 DN và gấp 1,5 lần so với năm 2012 trong đó có 505.000 DN thực tế hoạt động. Trong đó, khu vực DN ngoài Nhà nước có số lượng lớn nhất với 500.000; số lượng DN FDI là 14.600, tăng mạnh nhất với 54,2% so với thời điểm 5 năm trước. Số lượng DNNN chỉ còn 2.701 DN, giảm 18,3% tương đương 607 DN so với năm 2012 do thực hiện chủ trương cổ phần hóa, bình quân mỗi năm giảm 3%.

Trong năm 2016, khu vực DN tạo ra 17,45 triệu tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, các DN tư nhân trong nước có doanh thu đạt cao nhất với 9,76 triệu tỷ đồng. Tiếp đến là khu vực các DN FDI năm 2016 tạo ra 4,81 triệu tỷ đồng. Thấp nhất là khu vực DNNN, năm 2016 chỉ tạo ra 2,88 triệu tỷ đồng doanh thu.

Các DN ngoài Nhà nước cũng chiếm tỷ trọng cao nhất về mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước với 46%, tiếp đến là các khối DNNN với 29% và DN FDI là 25%.

Dịch vụ có bước phát triển mạnh mẽ nhất

Tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, ông Nguyễn Trung Tiến cũng cho biết, khu vực dịch vụ có số lượng DN lớn nhất với 362.000 DN, chiếm 70% tổng số DN, tăng 57% so với năm 2012 trong đó, 354.000 DN đang hoạt động, tăng 61% so 5 năm trước.

Một số ngành thuộc khu vực này có số lượng DN tăng mạnh như giáo dục đào tạo tăng 155%, nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 106%, chuyên môn khoa học công nghệ tăng 87%, y tế tăng 84%, vận tải kho bãi tăng 63,9%, kinh doanh bất động sản tăng 63%... Điều này phản ánh hiệu quả của chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước chuyển các đơn vị hoạt động sự nghiệp sang mô hình DN.

Bên cạnh đó, theo số liệu của Tổng Cục thống kê, tại thời điểm 1/1/2017 các DN thuộc khu vực dịch vụ thu hút nhiều vốn cho sản xuất kinh doanh nhất với 18,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2012, bình quân giai đoạn 2012-2017 mỗi năm khu vực này thu hút thêm 13,6% vốn cho sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, kết thúc năm 2016, cùng với khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ đã tạo ra mức doanh thu lớn nhất, đạt 8,75 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với 5 năm trước. Ngành này cũng có đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, các DN dịch vụ đóng góp 51,7% tổng các khoản nộp ngân sách của DN.

Cũng tại họp báo, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp (Tổng Cục Thống kê) giới thiệu kế hoạch công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế 2017. Lịch công bố chính thức sẽ triển khai từ tháng 5 cho đến hết tháng 12/2018.

Tổng điều tra được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 3-5/2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp. Giai đoạn hai, bắt đầu từ tháng 7/2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm khẳng định, kết quả từ cuộc Tổng điều tra này cơ bản phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Thu Lê/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank