• English

Tin thị trường

Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Cụ thể, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gồm các cá nhân:

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chánh Thanh tra, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh thành phố Cần Thơ.

Đoàn Minh Trang, Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh thành phố Cần Thơ.

Lê Xuân Hùng, Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh thành phố Cần Thơ.

Phạm Thị Thúy Hằng, Thanh tra viên, công tác tại Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh thành phố Cần Thơ.

Lĩnh vực giám định tư pháp theo vụ việc là giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank