• English

Tin thị trường

Công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017

VTV.vn - Hôm nay (16/6), Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017, vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách - Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố.

Với tiêu đề "Đẩy nhanh Cải cách vì một Nhà nước Kiến tạo", Báo cáo đã tập hợp được nhiều ý kiến của các chuyên gia uy tín về những vấn đề liên quan tới cải cách thể chế nhằm hướng tới một nhà nước kiến tạo của Việt Nam.

Báo cáo đã cung cấp 2 kịch bản dự báo về  kinh tế Việt Nam   trong năm 2017. Kịch bản 1 là tăng trưởng 6,7%, lạm phát ở mức 3,2% có thể đạt được với quyết tâm cao của Chính phủ. Nhưng ở kịch bản này, vấn đề tăng trưởng bền vững đã được nêu ra. Kịch bản thứ 2, tăng trưởng có thể đạt 6,37% và lạm phát ở mức 2,35%. Tuy nhiên, vấn đề bền vững trong tăng trưởng lại được nhiều nhiều đại biểu quan tâm.

Báo cáo cũng chỉ rõ tăng trưởng có xu hướng chững lại, năng suất nền kinh tế chậm cải thiện. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuân lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Bởi vậy thị trường và các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ, quyết tâm cũng như khả năng của Chính phủ mới trong việc cam kết xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, minh bạch và phục vụ.

Báp cáo tập trung vào những vấn đề nổi cộm nhất của nền kinh tế Việt Nam cũng như các xu hướng vận động của kinh tế hiện tại và tương lai. Bởi vậy, báo cáo sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu quan tâm đến các vấn đề kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.

Ban Thời sự/ VTV


Đăng ký nhận tin
KienlongBank