• English

Tin thị trường

Có thể ra mắt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào đầu tháng 10

Chiều 4/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (Tổ công tác 66) đã chủ trì cuộc họp tiếp thu các khuyến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN).Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng (đại diện cơ quan soạn thảo Nghị định) trong phiên họp mới đây, UBTVQH đã họp, góp ý về dự thảo Nghị định.

Tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Bộ KH&ĐT cho rằng dự thảo Nghị định đã quy định rõ nguyên tắc Ủy ban chỉ thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, không thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc chức năng quản lý Nhà nước đối với DN do các bộ quản lý ngành thực hiện. Trong mối quan hệ với DN, Ủy ban chỉ thực hiện các quyền, trách nhiệm theo đúng quy định của Luật số 69/2014/QH13, không thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền của DN trong lĩnh vực điều hành, quản trị kinh doanh.

Về chế độ tiền lương, phụ cấp của lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban, Bộ KH&ĐT cho biết, do chưa có quy định pháp luật nêu rõ cơ quan thuộc Chính phủ được áp dụng cơ chế đặc thù so với Nghị định 204/2004/NĐ-CP nên dự thảo Nghị định quy định: “Các chức danh lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban được hưởng chế độ tương đương các chức danh lãnh đạo cơ quan ngang bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc cơ quan ngang bộ” để tạo động lực cho bộ máy thực thi công việc (trong khi Ủy ban được quy định là cơ quan trực thuộc Chính phủ).

Ngoài ra, để bảo đảm khuyến nghị của UBTVQH về tổ chức bộ máy quản lý theo cả “chiều ngang” và “chiều dọc”, bảo đảm quản lý toàn diện, có chiều sâu, tinh gọn, hiệu quả, dự thảo đã bảo đảm bộ máy cân đối giữa các đơn tham mưu quản lý vốn (theo chiều dọc) và các đơn vị tham mưu chiến lược (theo chiều ngang). Cụ thể, gồm 9 vụ, trung tâm là: Vụ Nông nghiệp, Vụ Công nghiệp, Vụ Năng lượng, Vụ Công nghệ và hạ tầng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế-kiểm soát nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Trung tâm thông tin, trong đó Trung tâm thông tin là đơn vị sự nghiệp.

Trong danh sách 19 doanh nghiệp do Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu thì có Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), là đơn vị thực hiện chức năng đầu tư-kinh doanh vốn tại DN tiếp nhận từ các bộ, địa phương theo quy định của pháp luật, không thuộc 18 doanh nghiệp còn lại. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng và lãnh đạo các bộ, ngành dự họp cho rằng quy định này và quy định về chức năng và nhiệm vụ của SCIC không chồng chéo, trùng lặp với chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.

Sau khi tiếp thu các khuyến nghị của UBTVQH, Bộ KH&ĐT đã dự thảo Nghị định lần thứ 7 với 4 Chương và 11 điều để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Bày tỏ đồng tình với tiếp thu của Bộ KH&ĐT, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN Nguyễn Hoàng Anh cho biết, từ khi thành lập Ủy ban tới nay, các cán bộ lãnh đạo và biệt phái đã dự thảo 44 quy chế hoạt động nội bộ và liên ngành. “Một số quy chế đang xin ý kiến các bộ, ngành, nhưng cơ bản chúng tôi đã xong và sẵn sàng vận hành hoạt động của Ủy ban khi Nghị định có hiệu lực”.

Với khối lượng công việc lớn, ông Nguyễn Hoàng Anh kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cử thêm cán bộ biệt phái để tiếp nhận 19 doanh nghiệp Nhà nước về Ủy ban trong thời gian tới và có thể ra mắt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN chậm nhất vào đầu tháng 10 tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác 66 đồng tình với cơ chế tiền lương, phụ cấp như dự thảo của Nghị định, nhưng cần phải làm rõ hơn về thẩm quyền, cơ sở pháp lý áp dụng ở Ủy ban như đối với cơ quan ngang bộ.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để gửi văn bản xin ý kiến các thành viên Chính phủ, từ đó tổng hợp, bổ sung để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định trong tháng 9 này.

“Các bộ, ngành liên quan vận dụng tối đa các quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện cho Ủy ban sớm hoạt động vào tháng 10”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính lập kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Ủy ban hoạt động.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank