• English

Tin thị trường

Có khoản thu trái pháp luật từ chứng khoán có thể bị phạt gấp 10 lần

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính quy định cụ thể các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức vi phạm là 3 tỷ đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 1,5 - 2 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng thông tin nội bộ (giao dịch nội gián) với các hành vi: Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; Vô tình hay cố ý tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ. 

Trong trường hợp có khoản thu trái pháp luật mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mức phạt tiền sẽ bằng 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa theo quy định trên.

Tương tự, dự thảo Nghị định đề xuất phạt tiền từ 2 - 3 tỷ đồng đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Chứng khoán, là một trong các hành vi vi phạm dưới đây trong trường hợp không có khoản thu trái pháp luật:

Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;
Một người hay một nhóm người thông đồng với nhau đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;

Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Trong trường hợp có khoản thu trái pháp luật mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mức phạt tiền sẽ bằng 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa theo quy định trên.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm cũng buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Dự thảo cũng đề xuất việc phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Vi phạm quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng bị phạt tới 3 tỷ đồng

Đối với vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, dự thảo Nghị định đề xuất mức xử phạt từ 50 - 400 triệu đồng.

Với vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam, mức xử phạt sẽ từ 70 - 700 triệu đồng. Trong đó, phạt đến 700 triệu đồng nếu chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật hoặc không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Với vi phạm quy định về quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam, mức phạt tiền sẽ từ 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng. Trong đó, mức phạt từ 2 - 3 tỷ đồng sẽ áp dụng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện chào bán trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Trong đó, phạt tiền từ 1 - 2 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện là công ty đại chúng trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo dự thảo Nghị định, nếu vi phạm quy định về chào mua công khai có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Trong đó, phạt tiền từ 1 - 1,5 tỷ đồng đối với hành vi lợi dụng việc biết thông tin về chào mua công khai để mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cung cấp thông tin, xúi giục, lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán trước thời điểm chào mua công khai chính thức.

Nếu vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán, có thể bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 3 tỷ đồng. Trong đó, phạt tiền từ 2 - 3 tỷ đồng đối với hành vi  làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo bizlive.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank