• English

Tin Kiên Long

“CHUNG SỨC CHUNG TAY – GẶT NGAY THẮNG LỢI” CÙNG KIENLONGBANK

Từ ngày 02/05/2013 đến 02/09/2013, chương trình “Chung sức chung tay – Gặt ngay thắng lợi” sẽ được áp dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống và thúc đẩy tinh thần đồng đội cho các đơn vị là Chi nhánh và Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Nội dung thi đua “Chung sức chung tay – Gặt ngay thắng lợi” bao gồm 3 chỉ tiêu: chất lượng tín dụng, tăng trưởng huy động từ khách hàng tiềm năng và phát triển cho vay tài trợ thương mại.

Ứng với mỗi chỉ tiêu sẽ có những điều kiện xét thưởng, thời gian xét thưởng và giá trị giải thưởng khác nhau cho từng đơn vị được quy định bởi Ban Thi đua Khen thưởng Ngân hàng TMCP Kiên Long.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank