• English

Tin thị trường

Chuẩn bị hợp nhất 207 chi cục thuế tại 35 cục thuế tỉnh, thành phố

Tiếp tục triển khai sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực, trong đợt III năm 2019, Tổng cục Thuế dự kiến sẽ thực hiện hợp nhất 207 chi cục thuế tại 35 cục thuế tỉnh, thành phố thành 98 chi cục thuế khu vực, giảm 109 chi cục thuế.

Trong đợt III năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện hợp nhất chi cục thuế tại 35 cục thuế. Nguồn: internet

Theo đó, trong đợt III năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện hợp nhất chi cục thuế tại 35 cục thuế và ban hành Quyết định hợp nhất chi cục thuế khu vực đối với 35 cục thuế trong cả nước.

Để chuẩn bị triển khai sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế lần này, ngày 17/9/2019, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã họp bàn với lãnh đạo của 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố để chuẩn bị triển khai các Quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế thành các chi cục thuế khu vực.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh việc hợp nhất các chi cục thuế là chủ trương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Do đó, các cục thuế cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng cho cán bộ công chức, đồng thời triển khai tốt các nội dung nghiệp vụ, các vấn đề về pháp chế và công nghệ thông tin… để quá trình thực hiện thông suốt, sớm ổn định tổ chức bộ máy để các chi cục thuế khu vực thành lập đợt này đi vào hoạt động ổn định từ ngày 7/10/2019.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế sắp xếp tổ chức bộ máy chi cục thuế khu vực theo quy định tại Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố.

Theo đó, căn cứ vào quy mô số thu và số doanh nghiệp quản lý trên địa bàn, cục thuế tổ chức các Đội theo 04 mô hình theo quy định; duy trì hoạt động cộ phận một cửa trên địa bàn không có trụ sở chi cục thuế khu vực; các đội thuế tại các trụ sở để đảm bảo phục vụ người nộp thuế tốt nhất, tránh xáo trộn lớn.

Về công tác nhân sự, đối với cấp trưởng (Chi cục trưởng, Đội trưởng) cần ưu tiên bố trí các chức danh tương đương, việc lựa chọn nhân sự phải được lựa chọn kỹ, đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng quy định và đảm bảo tính khách quan. Đối với cấp phó, phải có giải pháp và lộ trình điều chỉnh số lượng cho phù hợp ngay từ ngày hợp nhất Chi cục.

Đồng thời, nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, tránh xáo trộn gây ách tắc và ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao; có biện pháp hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi đối với các công chức tự nguyện nghỉ hưu khi sắp xếp lại bộ máy...

Trước đó, năm 2018, Tổng cục Thuế đã thành lập chi cục thuế khu vực tại 6 địa phương: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Cà Mau. Năm 2019 đã triển khai 02 đợt: Đợt I thực hiện tại 09 Cục Thuế để hợp nhất 54 chi cục thuế thành 26 chi cục thuế khu vực, giảm 28 chi cục thuế; Đợt II thực hiện tại 16 Cục Thuế để hợp nhất 106 chi cục thuế thành 50 chi cục thuế khu vực, giảm 56 chi cục thuế.

Như vậy, qua các đợt sắp xếp, thành lập chi cục thuế khu vực, đến nay, ngành Thuế đã sắp xếp 401 chi cục thuế trực thuộc 61 Cục Thuế để thành lập 190 chi cục thuế khu vực, giảm 211 chi cục thuế.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank