• English

Tin thị trường

Chủ động đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Chiều ngày 4/7/2017, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư Lê Tuấn Anh cho biết, năm 2017 là năm thứ ba thực hiện quản lý đầu tư công theo Luật Đầu tư công, đồng thời cũng là năm đầu Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực. Quá trình triển khai thực hiện, Luật Đầu tư công đã bộc lộ một số bất cập nên ít nhiều cũng tác động đến việc phân bổ, thẩm định và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Trước thực tế đó, Vụ Đầu tư đã bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách...

Theo Vụ trưởng Vụ Đầu tư Triệu Thọ Hân, 6 tháng cuối năm, Vụ Đầu tư xác định một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước tiên, đơn vị sẽ hoàn thành trình Bộ Tài chính ban hành 5 thông tư trong tháng 7/2017. Đồng thời tham gia có chất lượng việc sửa đổi cơ chế, chính sách về PPP (hợp tác công tư), dự kiến báo cáo cuối tháng 8/2017; phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán NSNN, kế hoạch chi đầu tư công năm 2018.

Cùng với đó, Vụ Đầu tư sẽ bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và của lãnh đạo Bộ Tài chính để đề xuất giải pháp có hiệu quả nhằm tăng tiến độ giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện quản lý điều hành vốn đầu tư theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 33/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Vụ Đầu tư cũng chủ động trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo tích cực xử lý tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

Đồng thời, Vụ Đầu tư cũng kiến nghị lãnh đạo Bộ Tài chính trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư công trình Quốc hội xem xét, sửa đổi.

Song song đó, đơn vị cũng giúp Bộ Tài chính có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; trình Thủ tướng Chính phủ giao tiếp kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ còn lại của kế hoạch năm 2017 để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và giải ngân kịp thời./.

Phúc Nguyên/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank