• English

Tin thị trường

Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2017

(TBTCO) - Lập dự toán theo kế hoạch tài chính trung hạn từ năm 2018; hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 3 năm và 5 năm; quy định mới về công khai NS của đơn vị dự toán; xác định nguồn tiền tăng lương cho cán bộ, công chức từ 1/7… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2017.
Quy định mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ.

Theo đó, nguyên tắc được đưa ra là công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách, đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành. Phạm vi công khai không bao gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia. Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan Đảng, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên, Thông tư quy định công khai dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, các đơn vị được ủy quyền; công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN, số liệu thực hiện dự toán, quyết toán NSNN…

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, công khai dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSN, số liệu thực hiện dự toán NSNN (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt ; công khai thuyết minh quyết toán NSNN, số liệu quyết toán NSNN…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. 

Quy định mới về phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Từ ngày 1/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2017/TT-BTCdo Bộ Tài chính mới ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2017.

Theo quy định tại thông tư, người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm của cơ quan cấp phép. Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại được quy định theo giấy phép hoạt động (cấp mới, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép) và khu vực địa lý. Khu vực địa lý là nơi đặt cơ sở (hoặc nhà máy) xử lý chất thải nguy hại của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép được quy định: Khu vực 1 gồm 11 tỉnh, thành phố; Khu vực 2 gồm 20 tỉnh, thành phố; Khu vực 3 gồm 8 tỉnh, thành phố; Khu vực 4 gồm 25 tỉnh, thành phố. Cụ thể về mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại được quy định tại Thông tư 59/2017/TT-BTC.

Thanh toán mua, bán trái phiếu Chính phủ theo từng giao dịch

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Theo đó, việc thanh toán giao dịch mua, bán TPCP niêm yết trên SGDCK được thực hiện theo phương thức thanh toán theo từng giao dịch.

Việc chuyển giao TPCP được thực hiện trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) trên cơ sở chuyển khoản TPCP giữa các tài khoản lưu ký của các tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Việc thanh toán tiền giao dịch TPCP giữa các tổ chức thanh toán tiền trực tiếp qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Trường hợp khách hàng mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại và đặt lệnh giao dịch qua công ty chứng khoán là thành viên giao dịch TPCP, việc thanh toán giao dịch sẽ do thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại thực hiện. Khi tổ chức thanh toán tiền gián tiếp tạm thời thiếu hụt khả năng thanh toán tiền giao dịch TPCP thì được sử dụng tiền vay của ngân hàng thành viên thanh toán theo thỏa thuận hỗ trợ thanh toán ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, không áp dụng quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BTC. 

Tối đa 80 nghìn đồng xin xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Bộ Tài chính vừa ban hành tại Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tại Biểu mức thu phí, Bộ Tài chính nêu rõ: Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận là 20 triệu đồng/hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; 12 triệu đồng/hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

Mức thu phí cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất dao động từ 48 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng đối với Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần đầu và 26,4 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng nếu xin cấp lại.

Với Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, mức phí từ 22 nghìn đồng đến 32 nghìn đồng không phân biệt cấp mới hay cấp lại. Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ 5/8/2017. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

Thông tư này quy định rõ yêu cầu kỹ thuật của máy bơm nước chữa cháy là phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phương tiện phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an; trong đó máy bơm đáp ứng các yêu cầu được quy định cụ thể. Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn này và tình hình điều kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại máy bơm nước chữa cháy (bao gồm số lượng vòi hút, vòi đẩy chữa cháy, lăng phun) đưa vào dự trữ quốc gia.

Yêu cầu về nhà kho, Thông tư nêu rõ, kho chứa máy bơm nước chữa cháy là kho chứa hàng vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn có cùng điều kiện bảo quản có yêu cầu cơ bản như có tường bao; mái che chống nắng, mưa, gió, bão; có trần chống nóng; nền phẳng, cứng, chịu được tải trọng tối thiểu 3 tấn/m2; trang bị đủ quạt thông gió; có hệ thống chống chim, chuột, phòng trừ mối và sinh vật gây hại khác, có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ công tác bảo quản, bảo vệ; phải xa các nguồn hóa chất, nơi dễ cháy nổ, đường điện cao thế, hạn chế tối đa bụi bẩn, bức xạ nhiệt... 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quy chuẩn này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2017 và thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy. 

Xác định nguồn tiền để tăng lương cho cán bộ, công chức từ 01/7/2017

Chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2017, Thông tư 67/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn xác định nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP.

Theo đó, nguồn kinh phí để thực hiện tăng lương cho cán bộ, công chức kể từ ngày 01/7/2017 đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể Trung ương được xác định như sau: Một là, nguồn thực hiện cải cách tiền lương của năm 2016 chưa sử dụng hết; Hai là, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017; Ba là, sử dụng tối thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ.

Còn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập Trung ương, Thông tư nêu rõ: Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2017 (nếu có); Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng); riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%. 

Nhiều trường hợp được miễn lệ phí quốc tịch, hộ tịch, đăng ký cư trú

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

Theo đó, đối tượng được miễn lệ phí là người được cơ quan chức năng Việt Nam cho phép cư trú gồm: Người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào từ năm 1985 trở về trước; người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào từ năm 1986 đến ngày 8/7/2013 tôn trọng luật pháp của nước cư trú, không vi phạm luật hình sự, có cơ sở cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác ở nước cư trú, không đang bị truy nã hoặc đang phải thi hành án theo quy định của pháp luật nước gốc; người kết hôn không giá thú sau khi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật mỗi nước có nguyện vọng xin phép cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Những người di cư tự do trong vùng biên giới hai nước từ năm 1986 đến ngày 8/7/2013 không đủ điều kiện trên do phía Lào trả lại và đã được phía Việt Nam đồng ý tiếp nhận cũng được miễn lệ phí.

Người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào sau ngày 8/7/2013 không thuộc đối tượng áp dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/8/2017 và sẽ hết hiệu lực khi Thỏa thuận chấm dứt hiệu lực.

Quản lý kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ban Thanh tra nhân dân cấp xã); Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước; Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước.

Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và nguồn kinh phí bảo đảm như sau: Đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể, bảo đảm mức tối thiểu 5 triệu đồng/Ban/năm và cân đối cho ngân sách cấp xã để Ủy ban nhân dân xã cấp cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước: Kinh phí hoạt động do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định, bố trí trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.

Về mức chi bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân: Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị; chi công tác phí theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số mức chi cho bồi dưỡng báo cáo viên trong hội họp, chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, mức chi: 100.000 đồng/người/ngày.

Đối với các khoản chi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại, cước bưu phẩm, các khoản chi khác, mức chi theo hóa đơn thực tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017.

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 3 năm và 5 năm 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước (NSNN) 3 năm.

Theo đó, đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Cơ quan, tổ chức được NSNN hỗ trợ một lần hay đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp được NSNN hỗ trợ theo nhiệm vụ nhà nước giao; các tổ chức kinh tế và tổ chức tài chính được nhà nước đầu tư, hỗ trợ vốn theo quy định của pháp luật.

Trình tự lập kế hoạch tài chính 5 năm thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư cũng nêu rõ các nội dung kế hoạch tài chính NSNN 3 năm quốc gia thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 15 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/8/2017 và  áp dụng từ năm ngân sách 2017. 

Năm 2018 sẽ chính thức lập dự toán theo kế hoạch tài chính trung hạn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2018-2020. Theo đó, năm 2018 sẽ chính thức lập dự toán theo kế hoạch tài chính trung hạn.

Theo Bộ Tài chính năm 2018 là năm đầu tiên các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh triển khai lập kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 làm cơ sở cho việc lập, xem xét, quyết định dự toán NSNN năm 2018.

Bộ Tài chính cho biết, chỉ ban hành chính sách chi khi thực sự cần thiết và có nguồn lực đảm bảo, không ban hành các chính sách thu làm giảm thu ngân sách, trừ các chính sách thu phải thực hiện theo các cam kết hội nhập.

Về kế hoạch thu NSNN 3 năm 2018-2020 được lập trên cơ sở dự kiến dự toán thu NSNN năm 2018 và mức tăng trưởng thu dự kiến cho năm 2019, năm 2020 theo quy định tại khoản 2 Điều này. Theo đó, cần đảm bảo nguyên tắc mọi khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định phải được tổng hợp, phản ánh đầy đủ vào cân đối NSNN theo quy định của Luật NSNN.

Trên cơ sở đó, phấn đấu năm 2019, năm 2020 tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào NSNN so với GDP bình quân xấp xỉ 21%/năm. Loại trừ yếu tố thay đổi chính sách, thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu XSKT) tăng bình quân tối thiểu 13-15%/năm, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân 5 - 7%/năm.

Đối với các khoản thu phí, lệ phí nộp ngân sách và để lại chi theo quy định, các bộ, địa phương căn cứ số dự kiến thu năm 2018 để xây dựng kế hoạch thu năm 2019, năm 2020 phù hợp theo từng khoản thu phí, lệ phí.

Trường hợp các khoản thu học phí, giá dịch vụ y tế, dịch vụ sự nghiệp không thuộc danh mục phí và lệ phí, các khoản thu chuyển sang cơ chế giá dịch vụ không thuộc nguồn thu NSNN, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập kế hoạch thu và xây dựng phương án sử dụng để gửi cơ quan có thẩm quyền giám sát và tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn từ khoản thu này để cải cách tiền lương theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2018-2020 được thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này./.

Hoàng Lâm/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank