• English

Tin thị trường

Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 6/2017

(TBTCO) - Công khai thời điểm chi hoàn thuế GTGT, tăng phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước, DN phải thông báo phát hành hóa đơn trước 2 ngày... là một số chính sách tài chính mới, có hiệu lực trong tháng 6/2017. 

 Thay đổi quy định niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Từ 1/6/2017, Thông tư số 29/2017/TT-BTC quy định về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán, được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/4/2017 sẽ có hiệu lực thi hành. Thông tư được đánh giá là đã bổ sung nhiều quy định mới trong đánh giá, xem xét cấp phép cho doanh nghiệp niêm yết.

Theo đó, Thông tư số 29/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể, tại Thông tư đã có thêm nhiều điều kiện chặt chẽ hơn, hướng doanh nghiệp đến việc phải đảm bảo chất lượng tối thiểu khi đưa cổ phiếu lên sàn. Đồng thời, Thông tư đã có sửa đổi về trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty mẹ, tỷ lệ ROE được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu được xác định sau khi đã loại trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát…

Công khai thời điểm chi hoàn thuế GTGT

Theo Thông tư số 31/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 02/06/2017, cơ quan thuế sẽ phải công khai thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, bên cạnh việc công khai những thông tin như thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; thời điểm tiếp nhận văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế; thời điểm ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế GTGT đã quy định trước đây.

Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư này là quy định rút ngắn thời gian thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế. Cụ thể, thời gian thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến; trong khi theo quy định trước đây, thời gian thực hiện chậm nhất là 03 ngày làm việc.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/06/2017.

Tăng phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước lên 0,21%/tháng

Ngày 18/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. Theo đó, mức phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh là 0,21%/tháng (tháng có 30 ngày) tính trên số dư nợ tạm ứng và số ngày tạm ứng thực tế (quy định hiện hành là 0,15%/tháng).

Mức phí tạm ứng quá hạn bằng 150% mức phí tạm ứng tại quy định trên, được tính trên số dư nợ tạm ứng quá hạn và số ngày tạm ứng quá hạn. Trường hợp khoản tạm ứng đã quá hạn nhưng được Bộ trưởng Bộ Tài chính gia hạn thì được áp dụng mức phí là 0,21%/tháng cho đến hết thời gian được gia hạn. Phí tạm ứng được thanh toán định kỳ hàng tháng cho Kho bạc Nhà nước chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải trả phí và được thanh toán một lần khi thu hồi khoản tạm ứng quá hạn. (Văn bản hiện hành chỉ quy định phải thanh toán định kỳ hàng tháng cho Kho bạc Nhà nước).

Thông tư 30/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2017, thay thế Thông tư 162/2012/TT-BTC và Thông tư 62/2015/TT-BTC.

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định cụ thể mức thu phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Theo đó, Thông tư quy định mức thu cụ thể phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cùng mức phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. “Không thu phí thẩm định đối với trường hợp cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ”, Thông tư nêu rõ. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư 34/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/6/2017./.

Đã có biểu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường 2017

Ngày 25/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTC ấn định biểu mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

Theo đó, các dự án có phương án cải tạo, phục hồi và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt (trường hợp I) phải chịu mức phí cao gấp khoảng 1,5 lần so với cùng một cơ quan (trường hợp II). Đơn cử như sau: Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức phí thẩm định là 6 triệu đồng (trường hợp I), 4 triệu đồng (trường hợp 2). Các dự án có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng thì mức phí thẩm định là 61 triệu đồng (trường hợp I), 40,7 triệu đồng (trường hợp 2).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2017.

Doanh nghiệp phải thông báo phát hành hóa đơn trước 2 ngày

Tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định, trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ít nhất 02 ngày, thay vì 05 ngày như quy định trước đây. Từ lần thứ hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp doanh nghiệp có đề nghị về việc sử dụng hóa đơn đặt in, trong 02 ngày làm việc, từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc này. Nếu sau 02 ngày làm việc mà cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in (trước đây, thời gian này được quy định là 05 ngày làm việc).

Đáng chú ý, Thông tư này còn chỉ rõ, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được mua hóa đơn theo tháng với số lượng mua lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì được mua hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không phải nộp tiền.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/06/2017.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Từ ngày 15/6/2017, xử lý vi phạm liên quan đến quy định về thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, về nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng được thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Thông tư số 36/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 2; Khoản 3 Điều 3; Khoản 3 và Khoản 8 Điều 4; Bổ sung Khoản 1a và Khoản 1b sau Khoản 1 Điều 5; Bổ sung Điều 5a sau Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Bổ sung Khoản 1a sau Khoản 1 Điều 9; Khoản 1 Điều 10; Khoản 4 Điều 15; Điều 16; Điểm d Khoản 1 Điều 18.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Ngày 14/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 321/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.

Quy chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và công tác quản lý đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017 và thay thế Thông tư số 132/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật phao áo cứu sinh

Bộ Tài chính đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia kèm theo Thông tư số 322/2016/TT-BTC. Theo quy chuẩn này, phao áo phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa (QCVN 85: 2015/BGTVT) của Bộ Giao thông vận tải.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách) có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này. Thông tư số 322/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày  15/6/2017 và thay thế Thông tư số 131/2012/TT-BTC./.

Quy định mới về trình tự xử lý khi Kho bạc Nhà nước bị thiếu tiền mặt

Ngày 20/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Theo đó, khi phát hiện trong kho bị thừa, thiếu tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý sẽ xử lý như sau: Đối với những vụ việc có dấu hiệu bị lấy cắp, cướp, do tham ô, lợi dụng thì phải giữ nguyên hiện trường và báo ngay cơ quan công an địa phương và thủ trưởng KBNN cấp trên. Khi phát hiện có tiền giả trong kho quỹ KBNN phải xác định rõ nguyên nhân, người có tên trên niêm phong bó tiền hoặc người thực hiện kiểm đếm thếp, tờ lẻ, thỏi lẻ có tiền giả phải bồi hoàn đủ số tiền đã mất. Ngoài ra, đối với các vụ việc thừa, thiếu, mất tiền có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, KBNN tỉnh ngoài việc điều tra xác minh xử lý còn phải lập hồ sơ, báo cáo kịp thời, đầy đủ với KBNN.

Thông tư 33/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 16/6/2017 và bãi bỏ Quyết định 61/2002/QĐ-BTC./.

Hoàng Lâm/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank