• English

Tin thị trường

Chính phủ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công

Chính phủ vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Theo đó, Chính phủ đặt kế hoạch tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 20 - 21% GDP; tổng thu ngân sách bằng khoảng 1,65 lần giai đoạn 2011 - 2015, trong đó thu nội địa chiếm khoảng 84 - 85%, thu từ dầu thô và thu xuất nhập khẩu khoảng 14 - 16%; tỷ trọng thu ngân sách T.Ư từ 60 - 65%. Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 bình quân khoảng 24 - 25% GDP. Trong tổng chi ngân sách nhà nước, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 25 - 26%, chi thường xuyên dưới 64%, ưu tiên bảo đảm chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia. Trong khi đó, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước sẽ giảm dần để đến năm 2020 không quá 3,5% GDP. Quy mô nợ công hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP.

Chí Hiếu/ Báo Thanh Niên

Đăng ký nhận tin
KienlongBank