• English

Tin thị trường

Cần vượt thách thức trong triển khai Basel II

Ngày 19/9, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam phối hợp với Công ty Oliver Wyman tổ chức Hội thảo “Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng”.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã đề cập đến việc kiểm soát nội bộ và các quy định về quy trình đánh giá đầy đủ vốn - ICAAP tại Việt Nam; Basel II, ICAAP và những bài học kinh nghiệm cho các NH Việt Nam.

Theo các chuyên gia, thời gian qua, NHNN đã triển khai được các nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng, tiền đề cho việc triển khai Basel II theo kế hoạch đề ra trong thời gian tới như: Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Basel II đối với NHNN và NHTM; Đánh giá khoảng cách về cơ sở dữ liệu, hạ tầng CNTT và đề ra các giải pháp thu hẹp khoảng cách này; Đánh giá khoảng cách giữa thực trạng hiện tại của 10 NH được lựa chọn thí điểm triển khai Basel II với các yêu cầu của Basel II; Thiết lập cơ chế phối hợp, hỗ trợ và giám sát giữa NHNN và các NHTM cho quá trình triển khai Basel II…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Huyền Anh – Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát NH (NHNN) cho rằng, từ bài học thực tiễn của các nước đã triển khai Basel II, để thực hiện các công việc trong thời gian tới theo kế hoạch, lộ trình đề ra, NHNN và các NHTM cần vượt qua thách thức trong quá trình triển khai Basel II xuất phát từ những khó khăn do khuôn khổ phát lý liên quan còn bất cập, các thị trường chính thức chưa phát triển đầy đủ, nguồn nhân lực và năng lực tài chính của TCTD còn hạn chế, bộ máy quản lý rủi ro hoạt động chưa thực sự hiệu quả, cơ sở dữ liệu và hệ thống CNTT còn lạc hậu nên chưa đáp ứng được các yêu cầu quản lý rủi ro theo Basel II.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank