• English

Tin thị trường

Cải cách hành chính của NHNN tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực

Với việc triển khai hiệu quả nhiều biện pháp tích cực về cải cách hành chính của NHNN, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng được cải thiện tích cực, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của cả nước.


Hoạt động cải cách hành chính tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đẩy mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018 và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của cả nước.

Triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, NHNN đã ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trong đó, Chương trình hành động của NHNN tập trung vào 5 nhóm giải pháp: (i) Giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng; đề xuất các giải pháp cỉa thiện chỉ số quyền pháp lý góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng; (ii) giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong việc tiếp cận vốn tín dụng; (iii) xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các dịch vụ tài chính – ngân hàng; (iv) giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống ngân hàng; tập trung vào các giải pháp triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng; (v) các giải pháp đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với NHNN, tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, NHNN đã ban hành một số văn bản quan trọng để đảm bảo công tác cải cách thủ tục hành chính được hiệu quả, hiệu lực hơn. Bao gồm Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 để triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ cải cách hành chính, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, chi phí tuân thủ thấp nhất; và Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại NHNN Trung ương và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; và ban hành danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2018, với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa 30% thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung nguồn lực để khẩn trương rà soát các điều kiện kinh doanh thuộc chức năng quản lý để đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thực hiện quyết định phê duyệt nội dung đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN, các vụ, cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm khoảng 28% số báo cáo định kỳ, vượt chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định số 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị Cải cách hành chính tại Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương nhằm quán triệt sâu sắc và thống nhất quan điểm chỉ đạo về CCHC theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã thống nhất định hướng cơ bản cho hoạt động CCHC của năm 2018, như: Tiếp tục cải cách trên các lĩnh vực chủ yếu như: Thể chế, thủ tục hành chính, tài chính công, công vụ công chức, hoàn thiện tổ chức bộ máy, tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính… tạo điều kiện một cách trực tiếp cho hiệu quả điều hành của các đơn vị; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh đạo NHNN; Tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cán bộ, từng phòng ban và các đơn vị; Tiếp tục hoàn thiện về mặt pháp lý, quy định liên quan đến quy chế hoạt động của Ngành, của Thống đốc NHNN; Sửa đổi, bổ sung quy chế Văn hóa công sở của NHNN đáp ứng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ trong hệ thống NHNN.

Đồng thời, để tiếp thu và đề xuất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn ngân hàng, NHNN đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính – Giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng”.

Với việc triển khai hiệu quả nhiều biện pháp tích cực về cải cách hành chính của NHNN, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng được cải thiện tích cực, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của cả nước nói chung.

Đặc biệt, chỉ số “Tiếp cận tín dụng” của Việt Nam xếp thứ 29/190, tăng 3 bậc so với năm trước, đứng thứ 4 trong các nước ASEAN theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh, công bố tháng 11/2017. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, NHNN là đơn vị 3 năm liên tiếp (2015, 2016, 2017) đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index) trong số các Bộ, Ngành.

 

Nguồn :

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank