• English

Tin thị trường

Các hộ gia đình vùng khó khăn sẽ được vay lên 100 triệu đồng/người

Từ ngày 8-8, các hộ gia đình được vay tối đa là 100 triệu đồng/người với lãi suất giảm còn 9%/năm.

cac-ho-gia-dinh-vung-kho-khan-duoc-vay-100-trieu

Đối tượng được vay vốn là các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 17/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8 -8 -2023.

Theo đó, đối tượng được vay vốn là các hộ gia đình theo quy định của pháp luật (bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại) thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm tại vùng khó khăn theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg cũng bổ sung thêm điều kiện người vay vốn phải đảm bảo thêm 2 điều kiện đó là không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các chương trình như Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật...

Ngoài các điều kiện trên, theo quy định hiện hành (tại Quyết định 31/2007), người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.

Thêm điểm đáng lưu ý là quy định mới đã nâng mức cho vay và giảm lãi suất. Cụ thể, các hộ gia đình được vay tối đa là 100 triệu đồng/người (từ mức tối đa 30 triệu đồng/người hiện nay) với lãi suất là 9%/năm (hiện nay 0,9%/tháng, tức 10,8%/năm)

Quyết định số 17/2023 cũng quy định rõ: vùng khó khăn được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bao gồm: các xã, phường, thị trấn (xã) quy định trong Danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ; Các huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã nhưng thuộc Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ; Các thôn không thuộc các xã quy định tại điểm a nhưng thuộc Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do cấp có thẩm quyền ban hành cho từng thời kỳ. Các đơn vị hành chính thành lập trên cơ sở chia, tách, sáp nhập các đơn vị hành chính thuộc các Danh mục nêu tại mục 1 cũng được hưởng chính sách tín dụng.

Theo sggp.org.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank