• English

Tin thị trường

Các dự án hợp tác công tư PPP không cần xin chứng nhận đầu tư

VTV.vn - Từ ngày 19/6 tới, nhà đầu tư muốn tham gia vào các dự án hợp tác công tư PPP sẽ không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Ảnh minh hoạ

Đồng thời, phần vốn của nhà nước tham gia vào dự án cũng được mở rộng hơn, bên cạnh nguồn vốn đầu tư công như trước.

Đây là một số thay đổi đáng chú ý được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra tại Nghị định 63 về đầu tư theo hình thức công tư.

Hiện các DN đầu tư các dự án hợp tác công tư quan trọng phải mất khoảng 25 ngày để xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chưa kể thời gian có thể kéo dài hơn nếu hồ sơ không đầy đủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy thủ tục này là không thực sự cần thiết, vì trước khi ký kết hợp đồng PPP, dự án đã được lấy ý kiến các sở, ngành liên quan trong các quá trình nghiên cứu, lập dự án; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Ngoài ra, nghị định cũng mở rộng thêm nguồn vốn của nhà nước tham gia vào dự án. Ngoài nguồn vốn ngân sách, vốn trái phiếu, vốn ODA, nghị định mới cho phép sử dụng cả kinh phí từ chi thường xuyên, hay nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Nghị định mới cũng yêu cầu nhà đầu tư phải tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu từ 15% lên 20% để đảm bảo nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án, tránh tình trạng nhà đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngân hàng.

VTV.vn

Đăng ký nhận tin
KienlongBank