• English

Tin thị trường

Các bộ, ngành, địa phương sớm triển khai dự toán NSNN 2018

(TBTCO) - Đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương. Các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương phân bổ, giao dự toán đến các đơn vị sử dụng ngân sách.
 

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) và phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSNN và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan trung ương đã khẩn trương tiến hành phân bổ, giao dự toán NSNN đến các đơn vị sử dụng ngân sách. Hội đồng nhân dân 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã họp quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018.

Đến hết tháng 1/2018, các bộ, cơ quan trung ương có trên 90% số đơn vị thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách thường xuyên cho các đơn vị trực thuộc theo quy định, nhưng mới chỉ có khoảng 46% số đơn vị triển khai phân bổ, giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư.

Đối với các địa phương, Hội đồng nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã họp quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 của địa phương.

Kết quả, tổng số thu cân đối NSNN trên địa bàn (không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách) là 1.317,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% (13,9 nghìn tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó: Thu nội địa tăng 1,3% (13 nghìn tỷ đồng), với 41/63 địa phương quyết định dự toán thu cao hơn dự toán được giao, 21/63 địa phương quyết định bằng dự toán được giao, 1/63 địa phương (tỉnh Khánh Hòa) quyết định thấp hơn dự toán được giao do đã dự tính ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão cuối năm 2017 đến hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 0,3% (881 tỷ đồng), với 9/59 địa phương quyết định dự toán thu cao hơn dự toán được giao, 50/59 địa phương quyết định bằng dự toán được giao; thu từ dầu thô bằng dự toán được giao.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm các khoản chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương) là 789 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% (16 nghìn tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó: 49/63 địa phương quyết định dự toán chi tăng so với dự toán được giao, 7/63 địa phương quyết định dự toán chi bằng dự toán được giao, 7 địa phương còn lại quyết định dự toán chi thấp hơn dự toán được giao do dành nguồn để bố trí tăng chi trả nợ gốc (chi ngoài cân đối).

Trong bối cảnh nền kinh tế mặc dù tăng trưởng đạt khá, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, nhiều năm nay, ngành Tài chính luôn chủ động triển khai thực hiện dự toán NSNN ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để hoàn thành các mục tiêu cân đối thu - chi NSNN.Thực hiện dự toán NSNN tháng đầu tiên của năm ngân sách 2018, theo tin mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu NSNN tháng 1/2018 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 95,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, bằng 98,6% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của DNNN), số thu nội địa còn lại ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,3% dự toán, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2017.

Tại hội nghị tổng kết năm 2017 của ngành Tài chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương kết quả nổi bật của ngành Tài chính, đó là kết quả thu NSNN. Ngành Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong triển khai kế hoạch tài chính - ngân sách, cùng với đó tăng cường quản lý, chống nợ đọng, chống thất thu, chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Việc các bộ, ngành, địa phương sớm triển khai giao dự toán đến các đơn vị sử dụng ngân sách và “chốt” kế hoạch thu - chi sớm ngay từ đầu năm ngân sách, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi dự toán NSNN năm 2018./.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank