• English

Tin thị trường

Cá nhân có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo 03 cách

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, người nộp thuế (NNT) là cá nhân có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong 03 cách.

Để lập và gửi các tờ khai điện tử đến cơ quan thuế, NNT cần có tài khoản giao dịch điện tử trừ trường hợp cá nhân phát sinh nghĩa vụ khai thuế hoặc nộp thuế theo từng lần phát sinh và chưa có tài khoản giao dịch điện tử có thể thực hiện đăng nhập bằng mã số thuế (MST), ngày cấp, nơi cấp để khai và nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

ca-nhan-co-the-dang-ky-tai-khoan-giao-dich-thue-dien-tu

Tại Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 5/2/2021, Tổng cục Thuế hướng dẫn, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong 03 cách sau:

Cách 1: Người nộp thuế đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Theo đó, NNT truy cập vào đường dẫn https://canhan.gdt.gov.vn/, NNT chọn “Đăng ký”. NNT nhập mã số thuế dùng đế đăng ký tài khoản. Trong đó, nhập chính xác mã kiểm tra hiển thị trên màn hình. Nếu nhập sai, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo: “Mã xác thực không đúng. Vui lòng nhập lại!”. NNT tích chọn “Cá nhân” nếu MST đã nhập là của cá nhân hoặc tích chọn và “Tổ chức” nếu MST đã nhập là của tổ chức. Sau đó, NNT nhấn “Đăng ký”.

Tiếp theo, NNT nhập thông tin Số điện thoại, Email, Mã xác nhận. Trường hợp chưa được cơ quan thuế cấp mã xác nhận, thông tin Mã xác nhận để trống. Trường hợp mã xác nhận đã được cấp bởi cơ quan thuế, NNT bắt buộc phải nhập thông tin trường Mã xác nhận, nếu nhập sai thông tin thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo: “Mã xác nhận không đúng. Vui lòng nhập lại mã xác nhận!”. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NNT nhấn “Tiếp tục”.

Hệ thống hiển thị “Tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử” - mẫu số 01/ĐK_TĐT, NNT kiểm tra thông tin và nhấn “Hoàn thành đăng ký”. Trường hợp NNT có mã xác nhận của cơ quan thuế, hệ thống thông báo hoàn thành đăng ký và gửi mẫu thông báo 01/TB-TĐT vào hòm thư điện tử và gửi mật khẩu đăng nhập vào số điện thoại đăng ký của NNT.

Trường hợp NNT chưa có mã xác nhận của cơ quan thuế: Hệ thống đưa ra thông báo “Để bảo mật thông tin, đề nghị bạn đến cơ quan thuế gần nhất để hoàn thành đăng ký (cần mang theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu)”.

NNT đến bộ phận Một cửa, cung cấp mã số thuế cho cán bộ thuế đồng thời cung cấp cho cán bộ thuế thông tin số điện thoại, địa chỉ email (nếu có thay đổi) để cán bộ thuế xác nhận tài khoản. NNT nhận bản đăng ký mẫu 01/ĐK-TĐT do cán bộ thuế in từ ứng dụng, kiểm tra lại thông tin và ký vào bản đăng ký gửi cán bộ thuế.

Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đồi với trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dự kiến áp dụng trong tháng 2/2021).

Theo đó, NNT đăng nhập vào cổng Dịch vụ công quốc gia, sau đó vào chức năng “Thanh toán trực tuyến” > “Nộp thuế cá nhân/Trước bạ” > “Kê khai thuế cá nhân”. NNT nhập thông tin “Đăng ký tài khoản cá nhân”

Trong đó, mã số thuế sẽ tự động hiển thị theo MST từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp thông tin MST không hiển thị thì NNT bắt buộc phải nhập thông tin MST. Sau đó, NNT nhập chính xác mã kiểm tra trên màn hình. Nếu nhập sai hệ thống hiển thị cảnh báo để NNT thực hiện lại. NNT tích chọn “Cá nhân” nếu MST đã nhập là của cá nhân hoặc tích chọn và “Tổ chức” nếu MST đã nhập là của tổ chức. Tiếp đó, NNT nhấn “Đăng ký”.

NNT kiểm tra và nhập thông tin tại màn hình hiển thị “Thông tin đăng ký tài khoản cá nhân”. Trường hợp chứng minh thư/căn cước công dân của NNT đã đăng ký với Cổng Dịch vụ công quốc gia khác với chứng minh thư/căn cước công dân theo thông tin MST, hệ thống hiển thị ra cảnh báo: “Số chứng minh thư/căn cước công dân không khớp giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với thông tin của cơ quan thuế. Đề nghị NNT thực hiện thay đổi thông tin với cơ quan thuế” và không cho NNT đăng ký.

Trường hợp chứng minh thư/căn cước công dân của NNT đã đăng ký với Cổng Dịch vụ công quốc gia trùng khớp với chứng minh thư/căn cước công dân theo thông tin MST: Hệ thống tự động hiển thị các thông tin Mã số thuế, Tên cá nhân, Tỉnh/thành phố cư trú, Chứng minh thư, Cơ quan thuế quản lý theo thông tin MST. Đồng thời, hệ thống tự động hiển thị số điện thoại và thư điện tử Email theo thông tin Cổng Dịch vụ công quốc gia; nếu không có Email thì đề nghị NNT nhập thông tin. NNT nhấn “Tiếp tục”.

Sau đó, hệ thống hiển thị “Tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử” - mẫu số 01/ĐK_TĐT, NNT kiểm tra thông tin và nhấn “Hoàn thành đăng ký”. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã đăng ký tài khoản thành công”. Đồng thời, NNT nhận được tin nhắn vào số điện thoại thông tin MST và mật khẩu tài khoản như sau: “Ban da dang ky thanh cong, tai khoan: “MST”, “MK” :xxx”. Cuối cùng, NNT đăng nhập vào hệ thống iCanhan, thực hiện đổi mật khẩu và thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Cách 3: Người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

NNT nộp Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT và Giấy tờ tùy thân như Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân tại bộ phận Một cửa, cán bộ thuế kiểm tra thông tin trên tờ khai so với các giấy tờ kèm theo. Trường hợp thông tin (SĐT, E-mail) đầy đủ và hợp lệ, cán bộ thuế thực hiện tạo và gửi thông tin tài khoản giao dịch điện tử cho NNT qua số điện thoại và địa chỉ thư điện tử mà NNT đã đăng ký.

Trường hợp NNT khai thiếu thông tin (SĐT hoặc E-mail), cán bộ thuế thực hiện tạo và cấp mã xác nhận cho NNT. NNT sử dụng mã xác nhận này để hoàn tất thủ tục đăng ký. Hệ thống yêu cầu nhập mã xác nhận mà NNT đã nhận từ cơ quan thuế. NNT nhập mã xác nhận đã được cơ quan thuế cấp. Hệ thống gửi thông tin tài khoản, mật khẩu về số điện thoại và địa chỉ thư điện tử mà NNT đã đăng ký.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank