• English

Tin thị trường

Bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng

VTV.vn - Tính đến hết 15/10/2017, bội chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng, mới bằng 53% mức bội chi cả năm mà Quốc hội phê duyệt.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/10 ước tính đạt hơn 865.000 tỷ đồng, bằng 71% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10 ước tính đạt hơn 960.000 tỷ đồng, bằng 69% dự toán.

Tính đến cuối năm 2016, nợ công là hơn 2,8 triệu tỷ (khoảng 63% GDP). Chính phủ cũng dự kiến cuối năm 2017 nợ vẫn trong giới hạn cho phép.
Ban Thời sự VTV

Đăng ký nhận tin
KienlongBank