• English

Tin thị trường

Bộ Xây dựng cắt giảm 51% thủ tục hành chính về xây dựng

(Chinhphu.vn) - Cụ thể, Bộ Xây dựng đã cắt giảm từ 93 thủ tục hành chính xuống còn 46 thủ tục (đạt 51%) trong lĩnh vực xây dựng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 25% so với trước đây.

Cụ thể như thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc (giảm 5 ngày); thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc; thời gian về cấp phép xây dựng giảm từ 7 - 10 ngày, thời gian về kiểm tra nghiệm thu giảm 10 - 20 ngày so với trước đây.

Bộ Xây dựng bước đầu áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập hạ tầng kỹ thuật thông tin như phần mềm, máy tính, đường truyền… để tạo tiền đề triển khai dịch vụ công cấp độ 3 trong việc cấp phép xây dựng và cấp phép nhà thầu nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục thiết lập các giải pháp đồng bộ để tiến tới cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng hơn nữa cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, sẽ nghiên cứu để cắt giảm thêm 5-10 thủ tục nữa.

Đồng thời, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ lồng ghép một số thủ tục hành chính mà được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn khác nhau.  Ví dụ, trong thẩm định, thiết kế một dự án, có 3 nội dung là thẩm định về xây dựng, thẩm định phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt về môi trường hiện do 3 cơ quan khác nhau thực hiện. Tiếp theo là phân cấp ủy quyền không làm giảm thủ tục hành chính nhưng làm đơn giản hóa quy trình thủ tục cho DN và người dân có thể dễ dàng tiếp cận với cơ quan chuyên môn ở địa phương thay vì phải lên Trung ương để thực hiện.

(Theo Báo Xây dựng, TTXVN)


Đăng ký nhận tin
KienlongBank