• English

Tin thị trường

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trực tiếp tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1127/QĐ-BTC về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở. Quyết định nêu rõ, ngày 15 hàng tháng, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trực tiếp tiếp công dân, nếu ngày tiếp công dân trùng với thứ bảy và chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ, lịch tiếp công dân sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp sau.

Nội quy tiếp công dân nêu rõ, khi Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc thủ trưởng các đơn vị thuộc đã có lịch hẹn tiếp công dân, nhưng không thể thực hiện việc tiếp công dân được vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và có văn bản thông báo cho công dân biết việc thay đổi lịch, ngày giờ hẹn tiếp công dân lần sau. Trường hợp việc thay đổi sát với lịch tiếp đã hẹn, có thể thông báo trực tiếp cho công dân được biết.

bo-truong-bo-tai-chinh-truc-tiep-tiep-cong-dan

Ngày 15 hàng tháng Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Bộ Tài chính

Ngoài tác phong, trang phục chỉnh tề theo quy định, cán bộ làm công tác tiếp công dân phải giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết. Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo khi người tố cáo có yêu cầu.

Cán bộ làm công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính cũng được quyền từ chối tiếp nếu công dân không làm chủ được hành vi do dùng chất kích thích, mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế khả năng điều khiển hành vi; khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật. Đồng thời, được lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật nếu công dân có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, đơn vị, người tiếp, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp; những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngược lại, người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải trình bày nội dung; được nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý. Trường hợp công dân không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch. Công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có), không được mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy nổ, khẩu hiệu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào trụ sở. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ. Không được gây rối an ninh, trật tự; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ tiếp công dân.

Người đến khiếu nại trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. Không được xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp công dân…

Theo Quyết định, thời gian tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút sáng; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng các đơn vị tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính có trách nhiệm tiếp công dân theo sự ủy quyền của Bộ trưởng hoặc phối hợp tiếp công dân khi có đề nghị của Thanh tra Bộ Tài chính đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý được giao.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ các quy định tại Quyết định số 1127/QĐ-BTC để xây dựng và ban hành nội quy tiếp công dân của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức hoạt động của đơn vị.

Quyết định số 1127/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2022 và thay thế Quyết định số 2049/QĐ-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.  

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank