• English

Tin thị trường

Bộ Tài chính giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

(TBTCO) - Sáng ngày 16/1/2018, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết năm 2017; giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018.
  

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Vũ Thị Mai; Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục, cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. 

Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính- NSNN năm 2017

Tại hội nghị này, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trình bày báo cáo tổng kết thực hiện công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan Bộ Tài chính.

Theo đó, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017 được triển khai trong bối cảnh tình hình KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện với 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc... nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai các giải pháp về tài chính- NSNN; thống nhất trong ý chí và hành động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính- NSNN năm 2017 và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội thông qua 2 dự án luật và 1 nghị quyết; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 1 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 85 đề án (trong đó: 63 nghị định, 11 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 đề án khác); ban hành theo thẩm quyền 131 thông tư tập trung vào các cơ chế, chính sách, các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính đã điều hành quyết liệt thu ngân sách, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với khả năng thu. 

Báo cáo về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh, Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ với 47 nhóm nhiệm vụ, 87 giải pháp và 175 sản phẩm đầu ra; chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 946 thủ tục. Đã rà soát 325 TTHC; đơn giản hóa 38 TTHC và bãi bỏ 4 TTHC không còn phù hợp.47 nhóm nhiệm vụ, 87 giải pháp và 175 sản phẩm đầu ra

Toàn ngành Thuế đã mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng, theo đó đã có 99,8% số doanh nghiệp thực hiện tự kê khai qua mạng, 97,9% số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Đã kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại. Mở rộng hoàn thuế điện tử, các dịch vụ điện tử đối với tổ chức, cá nhân.

Ngành Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử và triển khai cổng thanh toán điện tử, hệ thống VNACCS/VCIS trên toàn quốc. Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối được 11 bộ, ngành; xử lý trên 581 nghìn bộ hồ sơ, với trên 14,8 nghìn doanh nghiệp tham gia. Thí điểm kết nối giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tại Hải Phòng nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Cơ quan Kho bạc nhà nước triển khai vận hành hệ thống TABMIS thông suốt, hiệu quả, góp phần quản lý tập trung, giảm thiểu TTHC trong giao dịch thu - chi ngân sách cho các đối tượng sử dụng ngân sách; đồng thời đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời cho công tác quản lý và điều hành ngân sách ở trung ương và địa phương.

Trong năm 2017, Bộ Tài chính cũng thực hiện tốt và có hiệu quả các mặt công tác khác như về: Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và thị trường tài chính; quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát; huy động vốn; tăng cường quản lý nợ công chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài chính đất đai, tài sản kết cấu hạ tầng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính- ngân sách; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; tích cực triển khai công tác nội ngành, công tác đảng, đoàn thể...

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho rằng, năm 2018 dự báo tình hình tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định hơn so với năm 2017, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 và là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Tài chính nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính- NSNN đã đề ra.

Thi đua ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2018 

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác cán bộ, công tác quản lý tài sản, tài chính và công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của cơ quan Bộ Tài chính, đại điện một số vụ, cục (Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại,...) đã tham gia thảo luận về việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Tài chính, những vấn đề liên quan đến công tác nội ngành.

Trên cơ sở những kết quả và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn ngành đã đạt được trong năm 2017, lãnh đạo Bộ Tài chính tổ chức phát động thi đua năm 2018 với khẩu hiệu hành động là "Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018".

Thời gian thi đua ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2018 đến 31/12/2018. Mục tiêu thi đua tổng quát là: Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ưu tiên các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công, tinh giản biên chế; tăng cường cải cách TTHC. Quản lý, sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước, song song với huy động tối đa các nguồn lực tài chính khác để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội".

Các đơn vị ký giao ước thi đua thực hiện tốt 6 nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể với 4 biện pháp tổ chức thực hiện. 

Hội nghị cũng diễn ra lễ trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. 

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã phát biểu kết thúc hội nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Đức Minh/ Thời báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank