• English

Tin thị trường

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết năm 2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

bo-tai-chinh-giam-thue-hoat-dong-doanh-nghiep

Việc giảm thuế GTGT 2% giúp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2020-2023, Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại các Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại Tờ trình số 177/TTr-CP, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024.

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT 2% nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước (NSNN) cũng như nền kinh tế để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Lý giải lý do lựa chọn giải pháp nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, Luật thuế GTGT hiện hành quy định 02 mức thuế suất thuế GTGT 5% và 10% (không kể mức 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; đối tượng không chịu thuế GTGT). Số thuế phải nộp = số thuế GTGT đầu ra - số thuế GTGT đầu vào. Hàng hóa, dịch vụ mua vào của cơ sở kinh doanh có loại áp dụng thuế suất 10%, 5% hoặc không chịu thuế GTGT.

Do vậy, đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5% thì cơ bản số thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào nên cơ sở kinh doanh thường không phát sinh số thuế GTGT phải nộp. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% thì sẽ phát sinh số thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra lớn hơn thuế GTGT đầu vào).

Việc thực hiện giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ trên đã được quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 101/2023/QH15, Nghị quyết số 110/2023/QH15 và thực hiện ổn định trong năm 2022, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

Dự kiến thời gian áp dụng từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín:

Tôi đánh giá cao đề xuất của Bộ Tài chính về chính sách giảm thuế GTGT 2% của một số nhóm hàng hóa, dịch vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Tôi cho rằng, đề xuất này của Bộ Tài chính đã thể hiện tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm và kịp thời trên tinh thần kế thừa và tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách tài khóa phục vụ mục tiêu điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế đã đạt được trong những năm qua. Sự khẩn trương và trách nhiệm của Bộ Tài chính lần này đóng vai trò rất quan trọng cho quá trình xem xét, thẩm định và thông qua chính sách được nhanh nhất và kịp thời nhất từ đó cộng đồng doanh nghiệp và người dân sớm được thu hưởng làm cho hiệu quả của chính sách càng được phát huy tốt nhất. Đặc biệt, đề xuất giảm thuế GTGT 2% cho 6 tháng cuối năm 2024 hướng tới mục tiêu trọng tâm là đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người dân để tiếp tục ổn định đời sống, ổn định sản xuất kinh doanh và vượt qua khó khăn trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, biến động.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank