• English

Tin thị trường

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Ngày 21/5/2020, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Thống kê đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Trong cơ cấu DN của Việt Nam, nhóm DN có quy mô nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số DN, trong đó, DN có quy mô siêu nhỏ chiếm hơn 63%, DN quy mô nhỏ chiếm hơn 30% và DN quy mô vừa chiếm gần 4%. Như vậy, DN nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 93% tổng số DN nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, việc giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 được áp dụng đối với các đối tượng DN sau: Trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 10 người (thuộc nhóm DN siêu nhỏ); DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người (thuộc nhóm DN nhỏ).

Đề xuất giảm 30% số thuế TNDN được coi là cơ hội để các DN nhỏ và siêu nhỏ vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của bệnh dịch Covid – 19; tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh…

Đánh giá sơ bộ về tác động của việc giảm 30% thuế TNDN đối với DN nhỏ và siêu nhỏ trong năm 2020, Bộ Tài chính cho biết, chính sách này sẽ làm giảm số thu ngân sách nhà nước năm 2020 khoảng 15.840 tỷ đồng. Số giảm thu sẽ được bù đắp từ các loại thuế gián thu và các nguồn thu ngân sách khác, vì số tiền thuế được giảm sẽ được sử dụng cho tiêu dùng và đầu tư.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các luật thuế; tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế; xây dựng kế hoạch, chương trình để tổ chức thực hiện phù hợp và đúng quy định…

Trước đó, tại Kết luận số 185/TB-VPCP ngày 17/5/2020 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid - 19.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất trình Quốc hội các chính sách, giải pháp hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ áp dụng trong năm 2020 theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18/5/2020 để kịp thời báo cáo Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, việc giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 được áp dụng đối với các đối tượng DN sau: Trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 10 người (thuộc nhóm DN siêu nhỏ); DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người (thuộc nhóm DN nhỏ).

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank