• English

Tin thị trường

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.
  

Tổng thu NSNN là 1.319.200 tỷ đồng

Tại Quyết định này, Bộ Tài chính đã công bố tổng thu - chi, bội chi và số chi trả nợ gốc, tổng mức vay của NSNN.

Theo đó, tổng thu NSNN là 1.319.200 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi NSNN là 1.523.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 399.700 tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 112.518 tỷ đồng; chi viện trợ là 1.300 tỷ đồng; chi thường xuyên là 940.748 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35.767 tỷ đồng; chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng; dự phòng NSNN là 32.097 tỷ đồng.

Bội chi NSNN năm 2018 là 204.000 tỷ đồng (3,7% GDP); trong đó, bội chi ngân sách trung ương (NSTW) là 195.000 tỷ đồng, bội chi NSĐP là 9.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng công khai dự toán NSTW và NSĐP. Theo đó, tổng nguồn thu NSTW là 753.404 tỷ đồng. Thu thuế, phí và các khoản thu khác là 748.404 tỷ đồng. Thu từ nguồn viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi NSTW là 948.404 tỷ đồng. Chi NSTW theo phân cấp (không kể bổ sung cho NSĐP) là 627.253 tỷ đồng. Chi bổ sung cho NSĐP là 321.151 tỷ đồng. Chi bổ sung cân đối là 198.699 tỷ đồng. Chi bổ sung có mục tiêu là 122.452 tỷ đồng. Bội chi NSTW là 195.000 tỷ đồng.

Bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, tổng nguồn thu NSĐP là 886.947 tỷ đồng. Thu NSĐP hưởng theo phân cấp là 565.796 tỷ đồng. Thu bổ sung từ NSTW là 321.151 tỷ đồng. Thu bổ sung cân đối là 198.699 tỷ đồng. Thu bổ sung có mục tiêu là 122.452 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương là 895.947 tỷ đồng. Chi cân đối NSĐP theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW) là 773.495 tỷ đồng. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW là 122.452 tỷ đồng. Bội chi NSĐP là 9.000 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018.

Để thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018, Nghị quyết của Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện điều hành thận trọng chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán NSNN đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN.

Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2018, các đơn vị của Bộ Tài chính đã ra quân, phấn đấu để hoàn thành dự toán NSNN được giao.

Minh Anh/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank