• English

Tin thị trường

Bộ Tài chính ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.
 

Theo đó, quy chế gồm 3 Chương 9 Điều, quy định về người phát ngôn; chế độ; hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

Theo quy chế này, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính; một Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người được ủy quyền phát ngôn gồm các Thứ trưởng Bộ Tài chính, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoặc người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề liên quan. Người được ủy quyền phát ngôn chịu trách nhiệm về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính gồm: tổ chức họp báo, đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính; trang thông tin điện tử và các ấn phẩm báo chí, tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí ngành Tài chính; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn nhà báo, phóng viên; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Quy chế cũng quy định rõ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường. Đồng thời, quy định chi tiết quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí.

Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền ban hành nội dung văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí hoặc khởi kiện tại tòa án.

Quyết định 1617/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2017, thay thế quyết định số 2845/QĐ-BTC./.

Đức Minh/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank