• English

Tin thị trường

Bổ sung quy trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở của ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 06/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, đối với việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, ngoài việc thực hiện quy định hồ sơ, trình tự thủ tục chấp thuận, sửa giấy phép thì Thông tư 06/2022/TT-NHNN đã bổ sung thêm bước kiểm tra thẩm định địa điểm đặt trụ sở dự kiến.

bo-sung-quy-trinh-thay-doi-dia-diem-dat-tru-so-ngan-hang

Cơ quan thanh tra, giám sát có trách nhiệm trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở phải đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố dự kiến đặt trụ sở kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ điều kiện.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở có trách nhiệm trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát, phải kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Văn bản đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép đã nộp trước ngày 15/8/2022 được tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.

Thông tư 06/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2022./.

Theo baochinhphu.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank