• English

Tin thị trường

Bộ Công Thương không công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán

VTV.vn - Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét tính pháp lý của hoạt động sử dụng điện để phục vụ cho hoạt động giải mã đồng tiền ảo.

Theo đó, Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho hoạt động khai thác đồng tiền ảo thuộc đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh.

Văn bản của Bộ Công Thương không quy định và không công nhận đồng tiền ảo là tiền tệ, phương tiện thanh toán.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước để rà soát, bổ sung ban hành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương, đảm bảo phù hợp và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiền ảo, tiền điện tử do Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan ban hành.

VTV news

Đăng ký nhận tin
KienlongBank