• English

Tin thị trường

Bộ Công Thương đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ triển khai 3 giải pháp trước mắt để hỗ trợ các doanh nghiệp. Cụ thể là, tiếp tục xem xét áp dụng hợp lý các biện pháp kiểm soát biên giới có giới hạn, hỗ trợ thông quan cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ về tín dụng, tài chính cho doanh nghiệp công nghiệp; đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường cho các ngành sản xuất trong nước.

Về dài hạn, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ xem xét sớm thông qua Nghị quyết về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ để có căn cứ xây dựng các chính sách lớn và tổ chức triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương…

Theo hanoimoi.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank