• English

Tin Kiên Long

Bố cáo V/v Thành lập Phòng Giao dịch Vĩnh Châu

Văn bản pháp lý

- Nghị quyết số: 30/NQ-HĐQT ngày 06/06/2014, về việc phê duyệt đề án thành lập Chi nhánh và Phòng Giao dịch năm tài chính 2014 của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Căn cứ vào Công văn số 8253/NHNN-TTGSNH ngày06/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, v/v chấp thuận việc thành lập Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Căn cứ vào Công văn số 69/STR-TTGSNH ngày 16/01/2015 của NHNN VN chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, v/v chấp thuận thay đổi địa điểm PGD. Vĩnh Châu.


Thông tin giao dịch

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sóc Trăng - Phòng Giao dịch Vĩnh Châu.

Địa chỉ: Số 45D Nguyễn Huệ, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079. 3888 688 Fax: 079. 3888 988.


Ngày hoạt động: 27/01/2015


Đăng ký nhận tin
KienlongBank