• English

Tin Kiên Long

Bố cáo V/v Thành lập Phòng Giao dịch An Nhơn

Văn bản pháp lý

- Nghị quyết số: 30/NQ-HĐQT ngày 06/06/2014, về việc phê duyệt đề án thành lập Chi nhánh và Phòng Giao dịch năm tài chính 2014 của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Căn cứ vào Công văn số 8253/NHNN-TTGSNH ngày 06/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, v/v chấp thuận việc thành lập Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

- Căn cứ vào Công văn số 67/BIĐ1 ngày 23/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Định, v/v chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Bình Định - Phòng Giao dịch An Nhơn.


Thông tin giao dịch

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Bình Định - Phòng Giao dịch An Nhơn.
Địa chỉ: Số 254 Ngô Gia Tự, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3635 356 - Fax: 056.3635 355.

Ngày hoạt động: 04/02/2015


Đăng ký nhận tin
KienlongBank