• English

Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản Về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”

Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản Về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP Kiên Long từ “Kienlongbank và/hoặc KSBank” thành “KSBank”. Xem tại đây.