• English

Bản tin KienlongBank

Bản tin Kienlongbank số 60 tháng 07 năm 2020

Chúng ta đã cùng nhau bước qua nửa chặng đường của năm 2020 với rất nhiều khó khăn, áp lực bởi sự tác động của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, tại Kienlongbank, hoạt động Ngân hàng vẫn đảm bảo vận hành xuyên suốt, ổn định, an toàn và hiệu quả. Đó chính là nhờ sự linh hoạt các giải pháp điều hành của Ban lãnh đạo Ngân hàng, những chính sách hỗ trợ khách hàng kịp thời trong tình hình khó khăn, và trên hết là sự nỗ lực, trách nhiệm, tự giác của tập thể CBNV, CTVKienlongbank.
Tất cả những nỗ lực của Kienlongbank sẽ được truyền tải sinh động trong Bản tin 60 kỳ này.

Kính mời Quý độc giả cùng Kienlongbank đọc và cảm nhận những nội dung trong Bản tin!

Mến chúc Quý độc giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công!


Đăng ký nhận tin
KienlongBank