• English

Tin thị trường

Bán đất công lấy vốn cho giao thông

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo 09 của Sở Tài chính thống kê toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc TP.HCM quản lý, đang cho các doanh nghiệp thuê hoặc tổ chức kinh doanh sai phép, trái phép để thu hồi tạo nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông TP.HCM.
Đối với 230 nhà đất đã được phê duyệt, thu hồi, UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện, Sở Tài nguyên - Môi trường, đơn vị được giao tiếp nhận thu hồi, định kỳ hằng quý báo cáo tiến độ thu hồi gửi về Ban Chỉ đạo 09 để tổng hợp, đề xuất TP.HCM hướng xử lý. Riêng đối với 12 địa chỉ nhà đất chưa thu hồi với tổng diện tích hơn 49.000 m2, TP.HCM yêu cầu phải nêu rõ lý do, các vướng mắc, tiến độ giải quyết và báo cáo đề xuất xử lý. Với 1.809 nhà đất đã được phê duyệt cho bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ trưởng các đơn vị cần báo cáo tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất định kỳ hằng tháng, hằng quý gửi Ban Chỉ đạo 09.
Ban Chỉ đạo 09 cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Công thương TP.HCM, UBND các quận, huyện và các sở ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát các mặt bằng nhà đất dôi dư do các đơn vị bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích và không hiệu quả để bố trí cho các đơn vị tham gia chương trình Bình ổn thị trường đầu tư xây dựng làm cửa hàng, siêu thị để phát triển mạng lưới thương mại trên địa bàn TP.HCM.

Mai Ka


Đăng ký nhận tin
KienlongBank