• English

Tin thị trường

Áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ y tế, cá nhân tình nguyện tham gia phòng, chống dịch

Tại Nghị quyết số 58/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 5/2021, Chính phủ đồng ý áp dụng một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin và cá nhân tình nguyện tham gia phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, nhằm động viên, khuyến khích nguồn lực để thực hiện thắng lợi chiến lược vắc xin, góp phần sớm chiến thắng đại dịch Covid-19, Chính phủ đồng ý áp dụng phụ cấp đặc thù với mức 7.500 đồng/liều tiêm, tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 trong Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập.

ap-dung-che-do-phu-cap-dac-thu-doi-voi-can-bo-y-te

Đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách trong thời gian tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, được áp dụng chế độ bồi dưỡng chống dịch và chế độ hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phải ở lại nơi tình nguyện.

Cụ thể, về chế độ bồi dưỡng chống dịch, được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP.

Đối với chế độ hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phải ở lại nơi tình nguyện, được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo mức quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP).

Các chế độ trên được áp dụng từ ngày 01/01/2021, số ngày hưởng được tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Chính phủ cũng quy định nguồn kinh phí thực hiện chế độ được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Y tế căn cứ yêu cầu phòng chống dịch, rà soát, quyết định bổ sung các đối tượng khác được ưu tiên tiêm vắc xin theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank