• English

Tin thị trường

Áp dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới từ ngày 10-7-2020

Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1-9-2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Theo đó, ban hành biểu thuế xuất khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn 2020-2024.

Đối tượng áp dụng cho quy định trên bao gồm:

Các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô;

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô.
Ngoài ra, bãi bỏ nội dung về "Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO từ ngày 1-1-2019 trở đi" tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và các phụ lục ban hành kèm theo.

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10-7-2020, trừ quy định tại Khoản 3 Điều 2 về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với linh kiện ô tô áp dụng từ ngày 1-1-2020.

Theo hanoimoi.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank