• English

Tin thị trường

9 tháng, xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 558,52 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước 9 tháng năm 2022 ước đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, tháng 9/2022, tổng trị giá xuất khẩu của nước ta ước đạt 29,93 tỷ USD, giảm 14,3% (tương ứng giảm 4,98 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 28,8 tỷ USD, giảm 7,3% (tương ứng giảm 2,26 tỷ USD).

9-thang-xuat-nhap-khau-hang-hoa-ca-nuoc-uoc-dat-558.52-ty-usd

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 6,52 tỷ USD.

Lũy kế, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 41,64 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 276 tỷ USD, tăng 13% (tương ứng tăng 31,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, tháng 9, cả nước ước xuất siêu khoảng 1,14 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 6,52 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9/2022 đạt 31.367 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2022 đạt 328.832 tỷ đồng, bằng 93,4% dự toán được giao, đạt 88,9% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2021.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank