• English

Tin thị trường

9 tháng: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 13.608 tỷ đồng

(Chinhphu.vn) – Trong 9 tháng qua, toàn ngành tài chính đã thực hiện hơn 67.100 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 13.608 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 8.900 tỷ đồng.

Đây là con số được ông Trần Huy Trường, Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính cho biết tại cuộc họp báo chuyên đề về kết quả thanh, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017 tổ chức chiều 13/10.

Dữ liệu Bộ Tài chính cung cấp cho biết, trong quý III/2017,  toàn ngành tài chính đã thực hiện 35.355 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 4.184 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu. Kiến nghị xử lý tài chính hơn 5.777 tỷ đồng (trong đó: Phát hiện và kiến nghị thu hồi NSNN hơn 5.188 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 589 tỷ đồng), xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.126 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN hơn 4.275 tỷ đồng.

Còn trong 9 tháng qua, ông Trần Huy Trường cho biết toàn ngành tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính hơn 13.608 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp NSNN hơn 8.928 tỷ đồng.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, qua thực hiện 15 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong  9 tháng đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hơn 1.991 tỷ đồng.

Về  lĩnh vực thuế, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.597 tỷ đồng. Trong đó: tiền thuế kiến nghị thu hồi là  hơn 9.616 tỷ đồng; xử phạt là hơn 1.980 tỷ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là hơn 6.553 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 9 tháng, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.597 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi là hơn 9.616 tỷ đồng, xử phạt là hơn 1.980 tỷ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là hơn 6.553 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, đã thực hiện 95 cuộc thanh tra tại 95 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 31.902 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.588 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 27.387 triệu đồng.

Thời gian tới, đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được phê duyệt.

Huy Thắng/ Theo Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank