• English

Tin thị trường

6 tháng, xuất khẩu thủy sản đạt gần 4 tỷ USD

Ước 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 4 tỷ USD, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu của Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018. 

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 6 năm 2019 ước đạt 3,63 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,2% cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,28 tỷ USD, giảm 9,2%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 0,3%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,32 tỷ USD, tăng 4,6%; và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,23 tỷ USD, tăng 20,3%.

Riêng thủy sản, tổng sản lượng thủy sản ước đạt hơn 3,77 triệu tấn, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 1,85 triệu tấn, tăng 5,2%; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 1,91 triệu tấn, tăng 6,8%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 6,5%, đạt cao nhất trong nhóm các mặt hàng nông sản. Xuất khẩu thủy sản đạt gần 4 tỷ USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Ở chiều nhập khẩu, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 6 năm 2019 ước đạt 2,61 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 15,54 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 13,01 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị nhập khẩu chăn nuôi ước đạt 1,91 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản, trong tháng 6/2019, thị trường nông sản diễn biến phức tạp. Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm do nhu cầu nhập khẩu hạn chế cùng với khả năng nguồn cung vụ hè thu chất lượng không cao.

Theo baodansinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank