• English

Tin thị trường

6 tháng, xuất khẩu thủy sản đạt 4 tỷ USD

Thông tin trên vừa được đưa ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng cục Thủy sản, diễn ra cuối tuần qua.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 6,5%, tổng sản lượng thủy sản đạt 3,79 triệu tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1,88 triệu tấn, tăng 5,4%; sản lượng nuôi trồng đạt 1,92 triệu tấn, tăng 7,0%.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4 tỉ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tôm các loại ước đạt 1,43 tỉ USD (bằng 87,9% cùng kỳ), cá tra 991 triệu USD (bằng 98,8% cùng kỳ), cá ngừ 380 triệu USD, mực và bạch tuộc 311 triệu USD, các loại cá khác 769 triệu USD, nhuyễn thể 45,4 triệu USD.

6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Thủy sản đã tích cực triển khai áp dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và kiểm soát an toàn thực phẩm. Đến nay, đã có 5.174 ha diện tích nuôi được cấp Giấy chứng nhạn GAP. Trong đó, diện tích nuôi cá tra áp dụng VIETGAP là 1.847 ha, tôm chân trắng 1.432 ha, áp dụng GAP khác (GlobalGAP, ASC, BAP...) là 1.894 ha.

Hàng loạt các giải pháp được ngành thủy sản triển khai trong thời gian qua, như các quy định mới trong nuôi trồng thủy sản; quy định điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản; đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng nuôi chủ lực; cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển; hướng,dẫn, kiểm tra chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, ngành còn đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khai thác tiên tiến trong khai thác và nào quản sản phẩm sau thu hoạch trên tàu cá. Đặc biệt, bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá, gia tăng giá trị sản phẩm thủy sản xuất khẩu từ khai thác...


Đăng ký nhận tin
KienlongBank