• English

Tin thị trường

4 tháng, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt hơn 242 tỷ USD

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 65,43 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng 3/2022. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 242,19 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2022 ước đạt 33,26 tỷ USD, giảm 4,2% (tương ứng giảm 1,45 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu ước đạt 32,17 tỷ USD, giảm 1,5% (tương ứng giảm 494 triệu USD) so với tháng 3/2022.

4-thang-xuat-nhap-khau-hang-hoa-cua-viet-nam

Lũy kế trị giá hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 122,36 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 17,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế trị giá nhập khẩu hàng hóa ước đạt 119,83 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 15,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2022 ước tính thặng dư là 1,09 tỷ USD. Như vậy, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, cả nước ước tính thặng dư thương mại là 2,53 tỷ USD.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank