• English

Tin thị trường

20/22 khoản phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán giảm 50%

Kể từ ngày 7-5 đến 31-12-2020, 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50%.

Từ ngày 7-5 đến 31-12-2020, 20 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50%. Ảnh: Internet

Ngày 7-5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo đó, kể từ ngày 7-5 đến hết ngày 31-12-2020, có tới 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC. 

Đó là các khoản phí, lệ phí về: Cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán; cấp giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; cấp giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên; cấp giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam cấp lại, gia hạn; quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch…

Riêng mức thu của 2 khoản là lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC. 

Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, tất cả các khoản phí, lệ phí sẽ thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC. 

Trước đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, ngân hàng và giảm 20% phí trong lĩnh vực tài nguyên nước, 30% phí khai thác dữ liệu thủy văn.

Bộ Tài chính cũng đang xem xét giảm 50% phí đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Theo hanoimoi.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank