• English

VÕ QUỐC LỢI

Sinh năm 1988, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, trường London Business School (Vương quốc Anh). Ông có hơn 09 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng. Chức vụ đảm nhiệm gần nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm miền Trung, Chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Việt – Nhật (Trực thuộc công ty TNHH Yamato). Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc KienlongBank từ ngày 07/01/2021.