DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM ƯU ĐÃI CHỦ THẺ

Điều kiện ưu đãi:   Thanh toán bằng thẻ Kienlongbank tại các Đơn vị ưu đãi