• English

Ưu điểm

Thời hạn hợp đồng

Đến 100 tuổi
Xem thêm

Thưởng duy trì hoạt động

Thưởng vào các ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 10, 15 và 20
Xem thêm

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư

Lãi suất tích AIA VN công bố hàng tháng
Xem thêm

Bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn

Linh hoạt lựa chọn giữa 2 quyền lợi bảo hiểm
Xem thêm

Copyright © 2018 Kienlongbank. All right reserved.