Biểu phí dịch vụ

Khách hàng cá nhân
  • Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi, chuyển tiền và ngân quỹ (Xem tại đây).
  • Biểu phí dịch vụ Thanh toán Quốc tế (Xem tại đây).
  • Biểu phí dịch vụ Tín dụng  (Xem tại đây).
Khách hàng doanh nghiệp
  • Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi, chuyển tiền và ngân quỹ (Xem tại đây).
  • Biểu phí dịch vụ Thanh toán Quốc tế (Xem tại đây).
  • Biểu phí dịch vụ Tín dụng (Xem tại đây).
Biểu phí dịch vụ Thẻ và Ngân hàng Điện tử

Thông tin chi tiết xem tại đây

Chi tiết thay đổi biểu phí dịch vụ Thẻ (từ ngày 15/8/2018): xem tại đây

Liên hệ
 Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi điện thoại 1900 6929 để được hướng dẫn.

Copyright © 2013 - 2019 Kienlongbank