• English

TRẦN TUẤN ANH

Sinh năm 1976, Cử nhân Tài chính – Tín dụng trường Đại họcNgân hàng TP.HCM, Thạc sỹ Luật - chuyên ngành Luật kinh tế Trường Đại học Luật TP.HCM. Bà từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Phòng Dịch vụ Địa ốc, Trưởng Ban Pháp chế của Ngân hàng Phát triển Nhà Tp. HCM; Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Pháp chế, Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt. Từ ngày 02/7/2014 đến ngày 23/02/2018, Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank. Ngày 24/02/2018, Bà đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Kienlongbank. Đến ngày 23/4/2018, Bà chính thức được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Kienlongbank. Bà đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank từ ngày 26/4/2018 đến nay.