• English

Tôi có thể sử dụng dịch vụ Kienlongbank Mobile Banking để nạp tiền cho số điện thoại khác được không?

Tôi có thể sử dụng dịch vụ Kienlongbank Mobile Banking để nạp tiền cho số điện thoại khác được không?