• English

Tính năng và tiện ích

- Chuyển tiền trong cùng hệ thống Kienlongbank, ngoài hệ thống Kienlongbank, cho cá nhân và tổ chức một cách tự động, nhanh chóng, chính xác, an toàn.
- Không hạn chế số tiền chuyển.
- Khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản tại Kienlongbank đều có thể chuyển tiền.
- Có thể thực hiện chuyển tiền tại quầy, qua máy ATM, hoặc trên Internet.
- Đối với người cư trú là công dân Việt Nam chỉ có thể chuyển bằng tiền VND.
- Đối với công dân nước ngoài có thể chuyển bằng ngoại tệ nếu chứng minh được nguồn gốc ngoại tệ.
 


Tin xem nhiều