• English

Tính năng - Lợi ích

  • Khách hàng có thể nhận tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản từ người gửi tại Kienlongbank hoặc từ tất cả ngân hàng trong nước thông qua hệ thống Kienlongbank.
  • Không hạn chế số tiền nhận.
  • Kiểm tra ngay thông tin về tình trạng giao dịch qua các kênh: Tin nhắn điện thoại di động, gọi điện thoại đến Trung tâm dịch vụ khách hàng của Kienlongbank hoặc tra cứu thông tin trên Internet.
  • Nhận được thông báo của Kienlongbank qua thư hoặc điện thoại khi món tiền chuyển đã đến.

Tin xem nhiều